ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار اصلی انفجار جدید حکم پاسور بمب پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
پیشبینی با ریسک کمتر

پیش بینی امن

شرطبندی را به عنوان راهی برای فرار از مشکلات مالی انجام ندهید

برای اشخاصی که تمایل به شرطبندی دارند اصولی وجود دارد که ریسک مشکلات ناشی از شرطبندی را کاهش داده و به آن ها كمك می  کند ایمن تر شرطبندی کنند اما  شرطبندی را به عنوان روشی برای پول در آوردن در نظر نگیرید

همیشه با در نظر گرفتن مبلغی که در صورت باخت توانایی پرداخت آن را دارید پیشبینی کنید به عنوان مثال با مبلغی که برای تفریح روزانه خود در نظر گرفتید پیشبینی کنید

مانند رفتن به سینما.  هرگز از مبلغی که برای امور مهم خود مانند اجاره بها، صورتحساب و قبوض شهریه و غیره

در نظر گرفته اید استفاده نکنید

محدودیت مالی و زمانی برای بازی خود قرار دهید قبل از شروع بازی مقدار پول که توانایی پرداخت آن را در صورت باخت دارید مشخص کنید

اگر همان مقدار پول را باختید از بازی کنار رفته و در صورت برد از بازی لذت ببرید .

هرگزدرجبران باختهای خوداصرارنورزید سعی نکنید بابازی مجدد آن مبلغ رامجددا برنده شوید چون ممکن است موجب باختهای سنگین ترشود

در زمانهایی که ناراحت و افسرده هستید پیشبینی نکنید هنگام ناراحتی تصمیم گیری دشوار است

سعی کنید توازن بین قماروفعالیت های دیگرزندگی برقرارکنید